Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na

zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 138.564,04 zł netto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 102.400,00 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja na budynku Urzędu Gminy w Rokicinach instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 39,60 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy w Rokicinach.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl