Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na

zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie”

Ogólna wartość zadania: 131.118,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 99.320,00 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja na budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 31,50 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łaznowie.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl