Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na

zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku po gimnazjum w Popielawach”

Ogólna wartość zadania: 85.665,04 zł netto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 64.000,00 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja na budynku po gimnazjum w Popielawach instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 20,70 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne przedmiotowego budynku.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl