Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na

zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Łaznowie”

Ogólna wartość zadania: 28.290,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 17.156,00 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaznowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 4,95 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne przedmiotowego budynku.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl