Gmina Rokiciny w dniu 8 czerwca 2022 roku podpisała umowę na dofinansowanie operacji     pn. „Budowa miejsca rekreacji w Rokicinach – Kolonii”, która będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wcześniej wniosek o dofinansowanie powyższej operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „STER” (www.lgd-ster.pl ) , której Gmina Rokiciny jest członkiem

Gmina Rokiciny uzyskała dofinansowanie w kwocie 81.811,00 zł, co stanowi szacunkowo ponad połowę kosztów tej inwestycji. Budowa będzie prowadzona przy boisku Orlik w Rokicinach – Kolonii.

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie zakup i montaż małej architektury i urządzeń: urządzenia wielofunkcyjnego, trampoliny ziemnej, zjazdu linowego. Zadanie obejmuje również demontaż i montaż urządzeń: huśtawki wagowej, bukajów, huśtawki wahadłowej, urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonana zostanie również piaskowa nawierzchnia bezpieczna.

Realizacja planowana jest do połowy przyszłego roku

W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Rokiciny – Kolonia w celu udostępnienia mieszkańcom gminy.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie