Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego na bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. obszarów „białych plam” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego tj. powiatu poddębickiego, kutnowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice.

W Programie profilaktyki raka jelita grubego mogą uczestniczyć:

– osoby w wieku 50 – 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego,

– osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– osoby w wieku 25 – 49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej.

W ramach badania pacjent/pacjentka otrzyma:

  • dojazd na i z badania lub zwrot kosztów dojazdu;
  • bezpłatny środek do oczyszczenia jelita;
  • znieczulenie do badania;
  • usunięcie pojedynczych polipów wielkości do 10 mm stwierdzonych podczas badania;
  • zlecenie badań histopatologicznych pobranych wycinków.

Jak można zarejestrować się na badania?

– Osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku;

Biuro projektu – wejście od ul. Pabianickiej 62, pokój 983

w godz. 8.00 – 15.00; tel.42 / 689 59 03

Rejestracja Mammografia/Endoskopia – wejście od ul. Paderewskiego 4

w godz. 8.00 – 17.00; tel. 42 / 689 56 90 lub 42 / 689 56 91

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Należy do tzw. chorób cywilizacyjnych – sprzyjają mu siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność, używki. Rozwija się przez kilkanaście lat, długo nie dając uchwytnych objawów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne badania profilaktyczne. Codzienna rutyna może uśpić naszą czujność i wpłynąć na stan zdrowia, a podstawą oceny naszego stanu zdrowia powinny być regularnie przeprowadzane badania profilaktyczne.