Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Ankieta dotyczy oceny Poziomu satysfakcji mieszkańców i będzie wykorzystana  do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „STER”

 https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=82d1e3e9&&b=bea64d372&&c=0ea915b3