Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem strategii dla naszej gminy na kolejne lata. Zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Chcielibyśmy wiedzieć jakie są Państwa problemy, pomysły. To niezwykle ważne, aby stworzyć strategię użyteczną i czytelną dla wszystkich.

Prosimy o odpowiedzi na pytania. Ankieta składa się z pytań zamkniętych oraz otwartych. Nie musicie Państwo wypełniać wszystkich pól. Link do ankiety: https://forms.gle/9KmLTMP54NtuUe6v7

Ankieta stanowi wstęp do tworzenia dokumentu. Będziecie Państwo informowani o każdym etapie tworzenia strategii. Ankiety można przesyłać do 20.04.2022 roku.
W siedzibie Urzędu Gminy dostępna jest również wersja papierowa ankiety.