W dniu 28 czerwca 2022 r. podczas XL Sesji Rady Gminy Rokiciny zostało udzielone absolutorium dla Wójta Gminy Rokiciny – Pana Jerzego Rebzdy. Absolutorium oznacza brak zastrzeżeń do prowadzonej przez samorząd gospodarki finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Rokiciny pogratulował Wójtowi Gminy uzyskanego absolutorium oraz podziękował Wójtowi Gminy i za jego pośrednictwem wszystkim pracownikom urzędu, radnym i sołtysom za ten rok dobrej, wydajnej pracy na rzecz Gminy.

Podziękowania radnym, pracownikom urzędu i sołtysom złożył również Wójt Gminy Rokiciny.