Informujemy, iż Gmina Rokiciny zrealizowała zadanie pn. ,,Doposażenie boiska trawiastego w Rokicinach w zestaw sprzętu do pielęgnacji boiska trawiastego połączonego z poprawą jego infrastruktury” w ramach programu ,,Infrastruktura sportowa Plus”. Dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 190 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego zakupiono sprzęt do pielęgnacji boiska trawiastego tj. ciągnik, opryskiwacz, kosiarkę z nożami do wertykulacji oraz pług do odśnieżania.