Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19

Projekt pn.: „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Gmina Rokiciny zakończyła realizację projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”, który dofinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu w trybie zaprojektuj – wybuduj wykonano 60 sztuk instalacji PV na terenie Gminy Rokiciny. Nowe źródła energii będą produkować niezbędna ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Rokiciny.

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć efekty jak:

1. Wskaźniki produktu:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego – 60 szt.
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,26 Mwe
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej – 60 szt.

2. Wskaźniki rezultatu, które zauważalne będą rok po zakończeniu realizacji projektu:

  • 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34).