Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji  na

zadanie pn. : „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 18.723.618,85 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 4.080.481,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 1.748.776,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa budynku użyteczności publicznej – pasywnej hali sportowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym połączonym z istniejącą szkołą podstawową wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budynek będzie 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z zapleczem sanitarno – szatniowym, salkami gimnastycznymi, pomieszczeniami technicznymi, o prostej formie ukierunkowanej na zyski cieplne. W skład obiektu wchodzą hala sportowa, sala gimnastyki korekcyjnej, sala rehabilitacyjna, sala taneczna dzielona, siłownia, pokój medyczny. Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – wyposażenie w windę/podnośnik czyni obiekt dostępnym i przyjaznym. Na parterze/piętrze zlokalizowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. Budynek hali sportowej będzie  obiektem nowoczesnym, wygodnym, funkcjonalnym i bezpiecznym.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl (https://wfosigw.lodz.pl)