Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 463 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009

 Sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek (pobierany w USC lub ze strony UG w Rokicinach w zakładce Urząd Stanu Cywilnego)- pozostaje w urzędzie,
 2. dowód osobisty (do wglądu)

Opłata skarbowa:

 • odpis skrócony 22 zł
 • odpis zupełny 33 zł

Czas załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Inne informacje:

 • Wniosek o wydanie odpisu  może być złożony w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Odpisy są wydawane na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, a także na wniosek osoby, która wykaże w tym interes prawny: sądowi prokuratorowi, organizacjom społecznych, organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Strona może być zwolniona od uiszczenia opłaty skarbowej w sytuacji, jakie wymienia ustawa z dn. 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm.), m.in. gdy odpis jest potrzebny w sprawach:

 • emerytalno – rentowych ,
 • świadczeń alimentacyjnych,
 • adopcji, przysposobienia, świadczeń socjalnych,
 • stypendium szkolnego.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego 31 marca 2021 16:03 21 KB 310