Podstawa prawna:

  • Art. 35, Art. 37 Ustawy z dn. 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 463 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

  • Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy:

  • Czynność materialno – techniczna
  • Wydanie odpisu zupełnego aktu po sprostowaniu lub uzupełnieniu.

Wymagane dokumenty (dokumenty pozostają w urzędzie):

  1. wniosek

Opłata skarbowa:

  • 39 zł – za wydanie odpisu zupełnego aktu po sprostowaniu lub uzupełnieniu

Czas załatwienia sprawy:

  • Niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca.

Inne informacje:

  • Szczególnie skomplikowana sprawa może być załatwiona w terminie dłuższym niż 1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego  za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rokicinach.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego 31 marca 2021 16:43 42 KB 270
doc Wniosek o uzupelnienie aktu stanu cywilnego 31 marca 2021 16:43 44 KB 277