Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze (https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#DT-1)

Podstawa prawna obowiązująca od 1 lica 2019 r.:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1104);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 poz. 1105);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 poz. 1126).

Nowe formularze należy stosować do podatków,  z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.:

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf DL-1 Deklaracja na podatek leśny 18 stycznia 2021 13:01 51 KB 266
pdf DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 18 stycznia 2021 13:01 74 KB 256
pdf DR-1 Deklaracja na podatek rolny 18 stycznia 2021 13:01 64 KB 246
pdf IL-1 Informacja o lasach 18 stycznia 2021 13:01 42 KB 233
pdf IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 18 stycznia 2021 13:01 62 KB 290
pdf IR-1 Informacja o gruntach 18 stycznia 2021 13:01 49 KB 255
pdf ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny 18 stycznia 2021 13:01 33 KB 264
pdf ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny 18 stycznia 2021 13:01 32 KB 248
pdf ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 18 stycznia 2021 13:01 38 KB 254
pdf ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 18 stycznia 2021 13:01 38 KB 227
pdf ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny 18 stycznia 2021 13:01 35 KB 241
pdf ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny 18 stycznia 2021 13:01 34 KB 250
pdf ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach 18 stycznia 2021 13:02 32 KB 238
pdf ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach 18 stycznia 2021 13:02 32 KB 222
pdf ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach 18 stycznia 2021 13:02 32 KB 247
pdf ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 18 stycznia 2021 13:02 37 KB 252
pdf ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 18 stycznia 2021 13:02 37 KB 235
pdf ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 18 stycznia 2021 13:02 32 KB 237
pdf ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach 18 stycznia 2021 13:02 35 KB 253
pdf ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach 18 stycznia 2021 13:02 34 KB 238
pdf ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach 18 stycznia 2021 13:02 32 KB 244
pdf Deklaracja - podatek od nieruchomości (STARY WZÓR) 18 stycznia 2021 13:19 391 KB 236
pdf Deklaracja - podatek leśny (STARY WZÓR) 18 stycznia 2021 13:19 290 KB 254
pdf Deklaracja - podatek rolny (STARY WZÓR) 18 stycznia 2021 13:19 329 KB 247
pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (STARY WZÓR) 18 stycznia 2021 13:19 251 KB 243

Dla osób prawych, przypominamy:

  • o obowiązku składania wraz z deklaracją DN-1  załączników: ZDN-1 (dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – należy obecnie wykazać m.in. wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości) oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku),
  • o obowiązku składania wraz z deklaracją DR-1  załączników: ZDR-1 (dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) oraz ZDR-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).
  • o obowiązku składania wraz z deklaracją DL-1  załączników: ZDL-1 (dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) oraz ZDL-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).

Dla osób fizycznych, przypominamy:

  • o obowiązku składania wraz z informacją IN-1  załączników: ZIN-1 (dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu), ZIN-2 (w przypadku zadeklarowania w informacji zwolnienia od podatku) oraz ZIN-3 (w przypadku składania informacji wraz ze współwłaścicielem),
  • o obowiązku składania wraz z informacją IR-1  załączników: ZIR-1 (dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu),  ZIR-2 (w przypadku zadeklarowania w informacji zwolnienia od podatku) oraz ZIR-3 (w przypadku składania informacji wraz ze współwłaścicielem),
  • o obowiązku składania wraz z informacją IL-1  załączników: ZIL-1 (dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu), ZIL-2 (w przypadku zadeklarowania w informacji zwolnienia od podatku) oraz ZIL-3 (w przypadku składania informacji wraz ze współwłaścicielem).

Stare formularze, które wynikają z uchwał Rady Gminy Rokiciny (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał do 30 czerwca 2019 r.:

Podstawa prawna obowiązująca do 30.06.2019 r.:

Uchwała Nr XIV/79/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 90).