Realizacja projektu lokalnego pn. „Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach” dobiegła końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 9 680,00 zł zakupiono stoły i regały ze stali nierdzewnej do pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach. Grupa mieszkańców sołectwa oraz członkinie koła Gospodyń Wiejskich, po dostarczeniu przedmiotowego wyposażenia, posprzątali kuchnię i ponownie ją zagospodarowali. Ustawili stoły i regały a następnie umyli je i przygotowali do użytkowania. Ponadto panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały napoje oraz poczęstunek dla biorących udział w ww. pracach.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego