Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz.1990, ze zm.) Wójt Gminy Rokiciny podaje do publicznej wiadomości wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rokiciny, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.