W ramach zadania przewidziane jest unieszkodliwienie 128,402 Mg wyrobów zawierających azbest z 34 posesji znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny:

w tym z 7 posesji demontaż, transport, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 47,344 Mg i z 27 posesji transport, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 81,072 Mg

Wartość całkowita zadania – 59 547,92 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 53 467,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

https://wfosigw.lodz.pl/

https://www.zainwestujwekologie.pl