Hodowcy trzody chlewnej zmagający się z ASF mogą otrzymać wsparcie finansowe na częściowe pokrycie poniesionych strat, refundację części kosztów poniesionych na bioasekurację i preferencyjny kredyt na wznowienie działalności.

Dopłaciliśmy do nawozów i paliwa rolniczego w związku z ich rosnącymi cenami. Ułatwiamy, dzięki 65-procentowej dopłacie, ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich. Polscy rolnicy otrzymają także wsparcie w postaci płatności bezpośrednich i obszarowych na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie, a przed ich wypłatą – zaliczki na poczet tych płatności. Od 2023 r. płatności bezpośrednie dla 97% gospodarstw (o wielkości do 50 ha) osiągną poziom powyżej średniej unijnej.

Więcej na: https://silnawies.gov.pl