WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2021

W 2021 r. po raz pierwszy organizujemy Ranking Gmin Województwa Łódzkiego.

Ranking Gmin to wyjątkowa inicjatywa, którą w ramach wszystkich ośrodków regionalnych FRDL we współpracy z Urzędami Statystycznymi będziemy organizować w tym roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Publikację wyników rankingu zaplanowaliśmy na 8 grudnia  2021 r podczas Gali.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od ponad 30 lat realizuje misję wspierania samorządów w Polsce i za granicą. Doradzamy samorządom, szkolimy, prowadzimy badania, realizujemy liczne projekty wspierające szeroko rozumianą demokrację lokalną, partycypację i aktywność obywatelską oraz prowadzimy fora samorządowe. Według naszych badań z usług Fundacji skorzystało dotychczas aż 90% wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – to zasługa dobrego merytorycznego przygotowania pracowników FRDL do współpracy z JST i utrzymywania bardzo dobrych relacji z samorządami w Polsce. Przez ostatnie 30 lat przeszkoliliśmy ponad 1,7 mln osób!

Już dzisiaj zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących Rankingu i zaprezentowanych w grudniu wyników!