Urząd Gminy w Rokicinach zawiadamia, że zgodnie z zarządzeniem Nr 164/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 01 sierpnia 2021 roku o godzinie 17.00 na terenie gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. W/w trening ma między innymi na celu oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę jego wybuchu.

Próba ta polegać będzie na wyemitowaniu ciągłego dźwięku syreny w okresie jednej minuty.