Nawiązując do pisma z dnia 12 marca 2021 r. znak: WPN.070.42.2021.KWi w sprawie postępowania w sytuacjach konfliktowych lub niebezpiecznych z udziałem wilka, informuję, co następuje. Poprzez objęcie wilka ścisłą ochroną gatunkową, jego zasięg występowania oraz liczebność w Polsce wzrasta. Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2019 r. liczebność wilka oszacowano na ok. 2000 osobników.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Decyzja 2 grudnia 2021 14:05 780 KB 229
pdf Pismo 2 grudnia 2021 14:05 383 KB 220