Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat tomaszowski
Ważność od godz. 12:00 dnia 16.08.2021 do godz. 23:00 dnia 16.08.2021

Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30
mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%

Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Piotr Szewczak

Godzina i data wydania godz. 07:21 dnia 16.08.2021

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 łódzkie/tomaszowski od 12:00/16.08 do
23:00/16.08.2021 deszcz 40 mm, grad, porywy 90 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.