W związku z wykonywaniem na zamówienie Starosty Tomaszowskiego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Łaznów, gm. Rokiciny w dniu 07.10.2020r. od godz. 15:30 w Świetlicy KGW w Łaznowie.

Łaznów 71 odbędzie się spotkanie z właścicielami/władającymi gruntami położonymi w obrębie ŁAZNÓW.

Na spotkaniu wykonawcy prac – Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe „GEO-PRO-KART” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Młynarskiej 2 tel. 574-259-757 i „GEO-GRAFIK Usługi Geodezyjne i Projektowe Bartosz Duchowski” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy Al. 3 Maja nr 2 lok 311 udzielą wszelkich informacji związanych z przeprowadzaną modernizacją.

Celem modernizacji jest uzupełnienie powstałej w latach 60-tych bazy i utworzenie pełnego zbioru danych. W związku z tym wykonawcy proszą o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości oraz wszelkich dokumentów potwierdzających własność gruntów.