Zdjęcie fabryki

Każdy właściciel domu lub zarządca budynku od 1 lipca 2021r.  musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zawierającej informację o tym, czym ogrzewane są budynki.

Dotyczy to źródeł ciepła nieprzekraczających jednego megawata.

Termin składania deklaracji dla już istniejących budynków to 12 miesięcy, w przypadku nowych budynków oddanych do użytku po 1 lipca 2021 roku, w którym uruchomione zostało źródło ciepła/spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Do CEEB należy zgłosić tradycyjne piece węglowe, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe
a także nowoczesne instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła oraz przestarzałe np. kominki czy tzw. „kozy”.

Deklaracje będzie można składać w dwojaki sposób:

– elektronicznie na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązku złożenia deklaracji

– lub formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rokicinach ( wejście C- Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego- pokój nr 29 lub wypełnione już w Biurze Obsługi Klienta)

Deklaracje do pobrania:

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne 1 lipca 2021 18:17 283 KB 238
pdf Formularz A - budynki i lokale mieszkalne 1 lipca 2021 18:17 253 KB 285