Informujemy, iż  projekt lokalny pn. „Zakup ubrań specjalnych dla OSP Janków”, realizowany przez sołectwo Łaznówek, dobiegł końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 4 800,00 zł zakupiono 2 sztuki kompletu dwuczęściowego i 3 sztuki kompletu trzyczęściowego ubrań specjalnych dla OSP w Jankowie.

Wielu członków OSP Janków to mieszkańcy sołectwa Łaznówek. Biorą oni czynny udział we wszystkich akcjach i zdarzeniach. W ramach zwiększenia i utrzymania więzi sąsiedzkich oraz w podziękowaniu mieszkańcom za troskę wobec strażaków, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Janków zorganizowali dla społeczności sołectwa Łaznówek szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Z kolei mieszkańcy Łaznówka przygotowali napoje i poczęstunek dla biorących udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy.

Jak widać można wspólnie realizować różne ciekawe inicjatywy, skutecznie budować wspólnotę i angażować się w różne wspólne działania.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego