Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Rokicinach oraz powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Rokicinach oraz powołania komisji konkursowej.