Plakat

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Rokiciny otrzymała dotację w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”.

Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania w 2021 roku 32 miejsc opieki w Gminnym Żłobku „Misiowa Polana” w Rokicinach, Rokiciny – Kolonia ul. Lipowa 1 dla dzieci do lat 3.

Kwota dotacji celowej  to 30.720,00 zł.
Całkowita wartość zadania to 461.184,00 zł