Informujemy, iż realizacja projektu lokalnego pn. Doposażenie i remont pomieszczeń „Lokalnej Pracowni Aktywności” mieszczącej się w budynku gminnym byłego gimnazjum w Popielawach dobiegła końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 3 000,00 zł zakupiono drukarkę, potrzebne materiały i urządzenia do remontu toalet oraz meble i wyposażenie aneksu kuchennego. Cała robocizna wykonana została w formie wolontariatu przez Koło Gospodyń Wiejskich i mieszkańców Popielaw.

„Lokalna Pracownia Aktywności” jest to wielofunkcyjna przestrzeń gdzie przyszłość spotyka się z przeszłością. Podczas organizowanych tu spotkań wzmacniane są więzi społeczne i rozwijana świadomość obywatelska. Miejsce to powstało z inicjatywy mieszkańców. Dzięki ich wysiłkowi udało się stworzyć w tej przestrzeni izbę pamięci oraz salkę kinową. Oba te miejsca niezwykle silnie łączą się z tradycją i historią Popielaw.


Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego