Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach przystąpił do realizacji programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom (w wieku 65 lat i więcej) poprzez poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To doskonałe rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak
i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie
w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rokicinach.