W dniu 25.05.2024 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Na realizację Programu Wojewoda Łódzki udzielił Gminie Rokiciny dotacji w wysokości nie przekraczającej kwoty 4970,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 6213,00 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów.

Realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach. Środki zostaną przekazane na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach Programu realizowanego w 2022 r.