Szczegóły konkursu dostępne są pod adresem: https://lodz.stat.gov.pl/nspkonkursfoto