Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zapraszamy dzieci i młodzież do zabawy i udziału w konkursie „Krzyżówka dobrej  energii”. Konkurs polega na stworzeniu krzyżówki której hasła i rozwiązanie dotyczą odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i konieczności ochrony czystości powietrza przed zanieczyszczeniami.

Regulamin  i formularz zgłoszeniowy w załącznikach. Na autorów najciekawszych krzyżówek  czekają nagrody! Prace należy przesyłać do 30.09.2021r. bezpośrednio do Organizatora Konkursu :

  1. a) drogą pocztową, na adres: WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118, 93-465 Łódź – prace zapisane na nośniku elektronicznym (płyta cd, dvd, pendrive) wraz z papierową wersją załączników do Regulaminu,
  2. b) drogą elektroniczną na adres: doradztwo@wfosigw.lodz.pl wraz ze skanami wypełnionych załączników do Regulaminu, c) osobiście w siedzibie Organizatora.

LINKI:

Regulamin Konkursu: https://www.wfosigw.lodz.pl/images/Regulamin_konkursu_PDE_Krzy%C5%BC%C3%B3wka_dobrej_energii.pdf

Załącznik do Regulaminu: https://www.wfosigw.lodz.pl/images/za%C5%82._1_i_za%C5%82._2_do_Regulaminu.pdf