Gmina Rokiciny otrzymała 700.000,00 zł z drugiej puli pomocy dla JST w ramach środków Funduszy Przeciwdziałania COVID – 19 dla gmin i powiatów na zadanie pn. „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła”. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na majątkowe wydatki inwestycyjne. Planowana data zakończenia zadania to grudzień 2021 roku.

Gmina Rokiciny wniosek o przyznanie pomocy złożyła 25 września 2020r.