na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny na rok 2020”. Usuwanie wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rokiciny na rok 2020.

W ramach zadania dokonano odbioru, transportu i unieszkodliwienia 113,86 Mg wyrobów zawierających azbest z 36 posesji z terenu gminy Rokiciny w roku 2020

Wartość całkowita zadania – 40 579,70 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 33 374,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.