Nazwa zadania: Środowisko oszczędzamy, o Gminę Rokiciny dbamy. Środowisko oszczędzamy, o Gminę Rokiciny dbamy. W ramach zadania został przeprowadzony wśród mieszkańców Gminy Rokiciny konkurs ekologiczny w formie testu pn.: „EKO Ty- EKO Gmina Rokiciny”.

Głównym celem tego Konkursu było zgłębienie wiedzy wśród mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z odpadami oraz ich nadmiernej produkcji. Każdy uczestnik za minimum 3 poprawnie udzielone odpowiedzi otrzymywał nagrodę w postaci 3 pojemników do segregacji odpadów. Do konkursu przystąpiło 200 osób, rozdano 200 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Wartość ogólna zadania – 22.140,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji – 19.926,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl