Ciekawa oferta sportowo-rekreacyjna oraz otwartość władz Gminy Rokiciny pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz daje możliwość rozwoju w różnych formach aktywności. Aby wyjść na przeciw potrzebom mieszkańców w różnym wieku gmina  corocznie stara się przystępować  do różnych programów  sportowych  organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Urząd Wojewódzki takich jak  „Lokalny Animator Sportu”, „Umiem pływać” czy „Łódzkie dla Aktywnych Seniorów” .  Organizowane są również sezonowe wydarzenia  sportowe takie jak masowe biegi, marsze nordic walking, rajdy rowerowe, turnieje piłkarskie, zawody pożarnicze oraz rodzinne i szkolne zawody sprawnościowe. Wszelkim aktywnościom sportowym sprzyja również bogata baza sportowa.