Każdy właściciel domu lub zarządca budynku od 1 lipca 2021 r. musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zawierającej informację o tym, czym ogrzewane są budynki.

Dotyczy to źródeł ciepła nieprzekraczających jednego megawata.

Termin składania deklaracji dla budynków, w którym uruchomione zostało źródło ciepła/spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Do CEEB należy zgłosić tradycyjne piece węglowe, kotły gazowe, kotły na paliwa stałe
a także nowoczesne instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła oraz przestarzałe np. kominki czy tzw. „kozy”.

Deklaracje będzie można składać w dwojaki sposób:

– elektronicznie na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązku złożenia deklaracji

– lub formie papierowej w Urzędzie Gminy w Rokicinach ( wejście C- Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego- pokój nr 27 lub wypełnione już w Biurze Obsługi Klienta)

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022 12 października 2022 10:16 257 KB 160
pdf deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022 12 października 2022 10:16 290 KB 145
png Ulotka CEEB 23 marca 2022 13:17 55 KB 279