– Ważne

Informacja podatki

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami poniesiesz większe koszty:

  • opłatę manipulacyjną w wysokości 100,00 ZŁOTYCH (oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego)
  • wydatki egzekucyjne
  • opłatę egzekucyjną od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych Urzędowi (w wysokości 5% lub 10%)
  • opłatę za czynności egzekucyjne

Zgodnie z art. 168d § 3 pktl lit. a, na zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna do wysokości 3 800 zł.

Mapa

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów “ERBEDIM” Sp. z o.o. informuje, że dnia 08.04.2021 r. wprowadza zmianę organizacji ruchu na Drodze Wojewódzkiej 713 w miejscowości Rokiciny Kolonia na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Reymonta. Zmian organizacji ruchu będzie polegała na tym, że ruch w kierunku miejscowości Ujazd będzie jedno kierunkowy, a w kierunku Łodzi ruch zostanie poprowadzony objazdem przez Koluszki oraz Brzeziny.

Czytaj więcej Zmianę organizacji ruchu na Drodze Wojewódzkiej 713

PAMIĘTAJ ROZLICZ PIT W GMINIE ROKICINY!
Trwa czas składania deklaracji podatkowych PIT, z których aż 38% podatku wpływa do budżetu gminy, którą wskażesz jako miejsce zamieszkania. Nie musisz być zameldowany!
Należy tylko wpisać :
~ w części A – Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. Mireckiego 37, 97-200 Tomaszów Maz.;
~ w części B – wskazać adres zamieszkania – Gmina Rokiciny.
To nic nie kosztuje, a może przyczynić się do rozwoju naszej Gminy!
Dzięki Państwa pomocy możemy sfinansować m.in.: budowę i remonty dróg gminnych, chodników, rozwój infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych.
Skorzystaj z naszego programu do rozliczania PIT https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-rokiciny/
Rekrutacja

Gmina Rokiciny opracowała już harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkola: * Deklaracje o kontynuacji nauki przedszkolnej będzie można składać od 22.02.2021 do 03.03.2021 * Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można składać; od 04.03.2021 do 18.03.2021 * Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać; od 04.03.2021 do 18.03.2021 Zarządzenie w załączniku. Szczegółowe informacje oraz dokumenty w placówkach.

Back to top