Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 112.914,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 90.331,00 zł

Przedmiotem projektu jest relizacja na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach instalacji fotowoltaicznej o łacznej mocy 32,85 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne przedszkola.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl