Gmina Rokiciny w dniu 30 czerwca 2021r. podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny”.

Przewidywane wyniki operacji to:

– budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 1,211 km

– przebudowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 4,276 km

– budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 szt.

Celem operacji jest rozwój gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Rokiciny poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy i Łaznów oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Eminów.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość operacji 3.708.269,70 zł

Kwota dofinansowania 1.874.162,00 zł