Plakat

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach w zawodach:

  • rolnik (ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej)
  • technik rolnik (ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)