Dobiega końca przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Chrusty – Etap III o dł. 0,827 km. W listopadzie przez firmę INSTYLE z Nowego Bedonia została położona ostatnia warstwa asfaltowa, a do 1 lutego 2021 mają zostać wykonane prace związane z położeniem przepustów i roboty wykończeniowe.

Całkowita wartość inwestycji to 915 031, 66 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 594 770,00 zł czyli 65% kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem uzyskania przez Gminę Rokiciny tego dofinansowania było rozłożenie zadania na trzy lata 2019-2021.

Czytaj więcej RÓWNO i BEZPIECZNIE – NOWA DROGA W STARYCH CHRUSTACH

Herb Gminy Rokiciny

Uprzejmie informujemy, że dyżury radcy prawnego w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w najbliższym czasie będą odbywały się w poniedziałki w następujących terminach:

Czytaj więcej Dyżury radcy prawnego w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Nazwa zadania: Środowisko oszczędzamy, o Gminę Rokiciny dbamy. Środowisko oszczędzamy, o Gminę Rokiciny dbamy. W ramach zadania został przeprowadzony wśród mieszkańców Gminy Rokiciny konkurs ekologiczny w formie testu pn.: „EKO Ty- EKO Gmina Rokiciny”.

Czytaj więcej Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi