W dniu 27.07.2022r. za pośrednictwem księdza proboszcza Piotra Goździla z parafii Plebanówka Rejon Szarogrodzki dary ze zbiórki zorganizowanej przez Urząd Gminy w Rokicinach zostały bezpośrednio rozdane mieszkańcom Ukrainy.
Pozostałe produkty zostaną dostarczone przy kolejnym odbiorze darów.
Chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Rokiciny oraz wolontariuszom za ich dobre serce, pomoc oraz zaangażowanie w zorganizowaniu zbiórki darów na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt, mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej u osób z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement. Projekt skierowany jest do osób, które z przyczyn niedotyczących pracownika utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, poprzez umożliwienie im założenia własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej Projekt ŁARR S.A.

W dniach 14 -16 grudnia 2022 roku odbędzie XV edycja „Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2022. Biznes w erze innowacji”, w ramach którego organizowana jest Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem w województwie łódzkim, kraju i za granicą.

Czytaj więcej Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

Aby uregulować kwestię przemieszczania się obywateli Ukrainy w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE, 12 lipca 2022 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce. Informacje na temat dokumentu zostały jednocześnie przesłane do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych strefy Schengen.

Czytaj więcej Elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy