W sierpniu zeszłego roku odbył się cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego” zorganizowany przez ŁARR. Były to spotkania informacyjne w każdym z 24 powiatów województwa łódzkiego. Bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem (ponad 500 gości) przyczyniło się do zorganizowania kolejnych spotkań w sierpniu 2021 roku.

Czytaj więcej Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego

Mapka

UWAGA!!!

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych zadania pn. “Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówek ETAP II” (ul. Reymonta w miejscowości Rokiciny Kolonia) informujemy, że od dnia 22 lipca 2021r. zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na przedmiotowej ulicy.

Czytaj więcej Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówek

tablica sołectwo

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XXXII/437/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.

Czytaj więcej Sołectwo na plus

Herb Gminy Rokiciny

Instytut Spraw Obywatelskich z Łodzi finalizuje pierwszą edycję naboru pomysłów  na otwarcie własnej działalności gospodarczej i zapowiada start drugiej edycji.

Pieniądze na otwarcie firmy. Instytut Spraw Obywatelskich przygotowuje się do pierwszych wypłat dotacji w ramach projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej Pieniądze na założenie własnej firmy

IMiGW informuje o wystąpieniu burz z gradem w województwie łódzkim w powiecie tomaszowskim. Od godziny 13.00 dnia 14.07.2021  do godz. 8.00 dnia 15.07.2021. Prosimy o przygotowanie się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej.
Informacja

Przypomina się rolnikom i producentom rolnym z Gminy Rokiciny o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku.

Czytaj więcej Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w roku 2021