polski
Poniedziałek, 06 lipca 2020 r. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" obejmująca budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska do siatkówki i koszykówki wraz zapleczem modułowym, instalacjami  i urządzeniami budowlanymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Łaznowie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 073 173,40 zł.

Źródła finansowania:

1. Dotacja z Budżetu Państwa
- 500 000,00 zł.
2. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - 333 334,00 zł.
3. Środki własne
- 239 839,40 zł.
 

Galeria