polski
Poniedziałek, 06 lipca 2020 r. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi


Galeria