polski
Czwartek, 23 listopada 2017 r. Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi


Galeria