polski
Wtorek, 19 czerwca 2018 r. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi


Galeria