polski
Poniedziałek, 22 kwietnia 2019 r. Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi


Galeria