polski
Poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. Imieniny: Jolanty, Łukasza, Olimpii
Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Remont oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Popielawach

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków pochodzących z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi


Galeria