polski
Poniedziałek, 01 czerwca 2020 r. Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
XIV sesja Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2015 r.
W dniu  29 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rokicinach odbyła się XIV sesja Rady Gminy Rokiciny z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. Zmiany budżetu na rok 2015;
4.2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na  lata 2015-2025;
4.3.Zmiany uchwały Nr XIII/70/15 Rady Gminy Rokiciny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie  określenia wzorów formularzy informacjii deklaracji podatkowych;
4.4.Przyjęcia przez Gminę Raokiciny zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych Nr 4318E i 4319E w roku 2016 na terenie Gminy Rokiciny;
4.5.Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części  budynku znajdującego się na nieruchoności położonejw Łaznowie na działce o numerze ewidencyjnym374/1, obręb łaznów, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;
4.7.Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016rok;
4.8. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rokiciny na rok 2016;
4.9. Przyjęcie przez Radę Gminy Rokiciny planów pracy Komisji na 2016 rok;
5. Informacja:
5.1.Wójta Gminy za okres międzysesjami;
5.2.Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami;
5.3.Przedstawicieli reprezentujących gminę na forum różnych organizacji.
6. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
7. Zakończenie obrad.

29-12-2015
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30