polski
Wtorek, 02 czerwca 2020 r. Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Sesja w dniu 30 listopada 2015 r.
W dniu 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rokicinach odbyła się XIII sesja Rady Gminy Rokiciny z następującym porządkiem obrad:
             
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
    4.1.Zmiany budżetu na rok 2015;
    4.2.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2015-2025;
    4.3.Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
    4.4.Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
           rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Rokiciny;
    4.5.Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
    4.6.Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
    4.7.Opłaty targowej;
    4.8.Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
    4.9.Dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
    4.10.Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokiciny;
    4.11.Przyjęcia Programu współpracy Gminy Rokiciny z organizacjami pozarządowymi oraz
           podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
  5.Informacja:
     5.1.Wójta Gminy za okres między sesjami;
     5.2.Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami;
     5.3.Przedstawicieli reprezentujących gminę na forum różnych organizacji.
   6.Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
   7.Zakończenie obrad.


Podczas sesji miało miejsce również oficjalne wręczenie nagród laureatom XXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej, organizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Bratoszewicach. Finał odbył się 24 listopada 2015 roku, a zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie - p. Damian Adamus oraz p. Adrian Jakiel, którzy odebrali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Rokiciny Jerzego Rebzdę.

 

01-12-2015
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30