polski
Sobota, 06 czerwca 2020 r. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
XI sesja Rady Gminy Rokiciny

W dni 21 września 2015 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Rokiciny, której porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
4.Spotkanie z Kuratorem Oświaty w Łodzi celem przedstawienia informacji na temat podjętych
     działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci  i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie
     Gminy Rokiciny.
5. Informacja Wójta Gminy za okres między sesjami.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
    6.1.Zmiany budżetu na rok 2015;
    6.2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokiciny na lata 2015-2025;
    6.3. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
           realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
           tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; 
    6.4. Przystąpienia do opracowania projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Rokiciny na
            lata 2016-2023;
    6.5. Określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Rokiciny;
    6.6.Utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
           Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015
           roku.
 7.Informacja:
    7.1.Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami;
    7.2.Przedstawicieli reprezentujących gminę na forum różnych organizacji.
 8.Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia.
 9.Zakończenie obrad.
W obradach sesji nie uczestniczył zaproszony Kurator Oświaty,  ani upoważniony przez Niego   Przedstawiciel .

 

01-10-2015
Galeria
Szukaj w artykułach
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30